FØR BRUG

Rådighed:   

Lejer har rådighed over huset i henhold til kontrakt.
Se de forskellige former for leje under priser.
Bordplaner: 

Det er tilladt at hænge f.e.ks. Bordplan op på
døren, men dette SKAL forgå med tape
og fjernes af lejer.

Æresport:    

Der forefindes en æresport der passer til
huset. Skal rengøres af lejer.

Flag:
             

Der forefindes flag i gangen (Dansk) og flagstænger monteret ved indgangen

Meddelelser:   

Det meddeles til udlejer, hvis noget fra huset
skulle gå i stykker.
Der må ikke fjernes noget fra huset
Sæt ikke levende lys i vinduerne


         EFTER BRUG

Køkkenet:
 

Køkkenet skal være rengjort og fejet
Ovn og køleskab skal rengøres.

Store sal:       

Stolene stables 10 i hver stabel og køres på depot

Bordene tørres af og sættes i vognene, bliver i salen

gulvene fejes, vaskes af udlejer

Lille sal:

Bordene tørres af, når de er tørre vendes stolene på hovedet på bordene,

Gulvene fejes, vaskes af udlejerVinduer/dører: 

Lejer har ansvaret for at vinduer og døre er lukket og låst,
samt ALT lys slukket når huset forlades
                    

Rengøring:

Forsamlingshuset sørger for gulvvask,
støvsugning og rengøring af toiletter.


Sinding forsamlingshus er en selvejende institution. Forsamlingshuset drives primært af frivillig arbejdskraft, derfor opfordres husets brugere
til at overholde ordensreglerne.

Ved at overholde reglerne og ved hjælp af fælles hjælp kan alle befinde sig godt i dette hus.

På Forhånd tak
Hermed ønsker vi jer en god fest.
Mvh
Bestyrelsen